Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Adatkezelési tájékoztató

Ön az Eger Sikeréért Egyesület által működtetett oldalon jár.

Egyesületünk elérhetőségei:

Székhelyünk címe: 3300 Eger, Eszterházy tér 8. II/207.

Telephelyünk: 3300 Eger, Eszterházy tér 8. II/206.

A weboldalunk címe: http://hevescic.hu

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A honlap üzemeltetése, fejlesztése

Amikor Ön felkeresi az oldalainkat, olvassa, letölti az általunk közzétett tartalmakat önként hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi adataihoz hozzáférjünk:

Az Ön által használt IP cím, a látogatásának időpontja, a meglátogatott oldalak címe, a honlapunkon korábban a meglátogatott oldal címe, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző program adatai.

Az adatait azzal a céllal kezeljük, hogy honlap és a szolgáltatásaink működését ellenőrizni tudjuk, Ezáltal tudjuk javítani az egyes tartalmakat, funkciókat, illetve kiszűrni a visszaéléseket.

A honlapon elérhető szolgáltatások

Amennyiben a honlap által kínált szolgáltatásokat is használni kívánja, további adatokat kell megadnia. Erre szintén nem kötelezi senki, önként járul hozzá az adatkezeléshez, akkor is, amikor:

  • feliratkozik a hírlevélre
  • hozzá szól a bejegyzésekhez
  • megosztja az oldal tartalmait
  • feliratkozik egy rendezvényünkre
  • használja a civil szervezeteknek/közösségeknek szóló partnerkereső felületünket

Ám ekkor is csak a legszükségesebb adatait kérhetjük el, és kezelhetjük. Tekintse át, melyek ezek az adatok, és miért kezeljük ezeket!

Hírlevél

IP cím
név
e-mail cím
szervezet neve

A hírlevelet a civil szervezetek/közösségek információs ellátottságának növelése és programjaik bemutatása érdekében működtetjük. Ezért kérjük, hogy a címzett adatok mellett a szervezetének, közösségének nevét is adja meg!

Partnerkereső

IP cím
kapcsolattartó neve
telefonszáma
email címe

Feladatunk a magyar és a külhoni magyar civil szervezetek együttműködésének segítse. Ahhoz, hogy egy szervezetet partnerként tudjunk ajánlani szükséges a kapcsolattartó személy elérési adatait ismernünk.

Hozzászólás

felhasználó név
jelszó
IP cím
böngészőazonosító karakterlánc

A honlap nem biztosít hozzászólási lehetőséget, ha kivételesen mégis, akkor szükséges hozzá a felhasználó név és jelszó, a spam-ek, robotok kiszűrését lehetővé tevő adatok

Közösségi média megosztás

Facebook
által kezelt adatok

A honlapon közölt információk szélesebb körben történő elterjesztésére használjuk a Facebookot. 

Regisztrációs felületek

név
e-mail cím
telefonszám
szervezet neve

A regisztrációs felületeket a rendezvényeinkhez kapcsolódóan jelennek meg az oldalon. Az adatait azért vesszük fel, hogy fogadni tudjuk Önt a programjainkon, vagy tájékoztatni tudjuk az esetleges változásokról. Erre a célra Google űrlapokat használunk.

 

Adatfeldolgozó bevonása

A tárhely szolgáltató gondoskodik a honlapunk elérhetőségéről, biztonságáról, a látogatottsági visszajelzésről, illetve tükrözés révén az adatok visszaállíthatóságáról. A hírlevél szolgáltató teszi lehetővé, hogy egységesen vagy címzett csoportokat alkotva jutassunk el hírlevelet a feliratkozott olvasókhoz.

A tárhelyszolgáltató neve, elérhetősége

Vállalkozó neve: Telek Bálint ev.

Székhely: 3182 Karancslapujtő, Nógrádi út 33.

Nyilvántartási szám: 38862481

Adószám: 66772864-1-32

Sütik (cookie-k) kezelése

Az oldalon sütiket használunk a felhasználói munkamenet tárolása, az oldal ismertségének növelése, statisztikák gyűjtése céljából.

A munkamenetet egyszerűsítő sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a http://hevescic.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az oldalunk népszerűsítése (kereső reklámozás) érdekében Google Adwords szolgáltatást használunk. Ez a szolgáltatás sütiket (cookie-kat) használ abból a célból, hogy mérni tudjuk az AdWords hirdetések hatékonyságát. Google Adwords működéséhez kapcsolódó süti tárolási időtartama 30 nap. A Google Analitycs szolgáltatást a honlapunk használatának részletesebb elemzésére használjuk. Ez a szolgáltatás is sütiket (cookie-kat) használ. A Google Analitycs által használt sütiket 6 hónapig tárolják.

A sütik által tárolt információkat (beleértve a Érintett IP-címét) a Google Inc. az Egyesült Államokban működő szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.

A Google Inc. az alábbi felületen közli az Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételeket (ez tartalmazza a cookie- kezelésének, letiltásának leírását is): https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A bejegyzések Facebookon történő megosztása sütik használatát igényli. A Facebook felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát a következő felületen érheti el. https://www.facebook.com/policies?ref=pf.

Elektronikus üzenet (e-mail) használatával összefüggő személyes adatkezelés

Az Érintettnek lehetősége van a Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ honlapján található e-mail címeken keresztüli kapcsolatfelvételre. Ebben az esetben a Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ a beérkező e-mail címet kezeli.

Amennyiben az e-mail más személyes adatát tartalmazza, az adatot közlő kötelessége az Érintett előzetes hozzájárulásának beszerzése, melynek megtörténtét a Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ vélelmezi.

Telefonszám kezelése

Az Érintettnek lehetősége van a Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ honlapján található telefonszámokon keresztüli kapcsolatfelvételre. Ebben az esetben a Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ az Érintett által használt hívószámot kezeli, majd a tárhelykapacitás függvényében automatikusan törli. A Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ az Érintett által használt hívószámot személyazonosításra nem használja fel. A Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ az így tudomására jutott személyes adatot harmadik fél számára nem adja ki.

Kik láthatják az adatait? 

A Civil Közösségi Szolgáltató Központhoz kapcsolódó bizonyos szolgáltatásaink (hírlevél, adatbázisok) kapcsán kénytelenek vagyunk személyes adatokat továbbítani a pályázati beszámolókban. A pályázatok kezelésére külön törvényi előírások vonatkoznak. Az adatok kezelését a címzettek a  GDPR 6. cikk (1) f. pont szerinti jogos érdekből végzik.

Adatok címzettje:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Egyházi, Nemzetiségi És Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya

Levelezési cím: 1055 Budapest, Báthory u. 10.

Telefon: +36 1 896-65-10

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Telefonszám: 06-1-550-2800

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postacím: 1381 Budapest, Pf. 1407.

Az érintettet megillető jogok, valamint azok érvényesítésének módja:

Hozzáféréshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy a Közös adatkezelők és az azok megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő – elsődlegesen az Infotv. 17. §-a szerinti - információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa azzal, hogy az érintett ezen jogának érvényesítése az Infotv. 16. § (3) bekezdése szerinti esetekben az elérni kívánt céllal arányosan korlátozható vagy megtagadható.

Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy a Közös adatkezelők és az azok megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában - az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint - személyes adatait, ha azok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak az adatkezelő haladéktalanul helyesbítse, illetve, ha az, az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésre bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészítse kivéve, ha a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésre és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésre, vagy az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy a Közös adatkezelők és az azok megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában - az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint – kérelmezze, hogy személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, melynek időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a tároláson túl egyéb adatkezelési művelet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhető.

Törléshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy a Közös adatkezelők és az azok megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában - az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint - személyes adatait töröljék.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a Közös adatkezelők és az azok megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában - az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint - a rá vonatkozó, általa a Közös adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek - ha ez technikailag megvalósítható - továbbítsa anélkül, hogy ez akadályozná azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a Közös adatkezelők és az azok megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában - az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint - saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdeken vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványon alapuló gyakorlásának keretében történő kezelése ellen.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztató és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel. Ha úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmére közösen találhassunk megoldást! 

Amennyiben mégis panaszt szeretne tenni, vagy segítségre van szüksége az igényének érvényesítéséhez, jogában áll a felügyeleti hatósághoz fordulni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

telefon: +36-1-391-1400;

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jogos igényét polgári peres eljárásban is érvényesítheti. Keresetét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék felé nyújthatja be.

© 2024 Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ