Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Tájékoztatás elektronikus közgyűlés tartásáról

Az elmúlt időszakban több megkeresés érkezett szervezetünkhöz az elektronikus közgyűlés tartásával kapcsolatosan. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat, ill. szabályokat ezzel kapcsolatosan. 

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet lehetővé teszi a civil szervezetek számára szervei ülésének megtartását elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is.

Felhívás a Civil Marketing Kft. tevékenységével kapcsolatban

Ezúton is szeretnénk felhívni figyelmüket a Civil Marketing Kft. megtévesztő megkereséseivel kapcsolatban. Az említett gazdasági társaság munkatársai telefonon vagy e-mailben keresik meg a civil szervezeteket azzal az indokkal, hogy felülvizsgálják, kijavítják az éves beszámolót, vagy az Országos Bírósági Hivatalra hivatkozva keresik meg a civil szervezetek képviselőit, hogy ellenszolgáltatás fejében az éves beszámolókat ellenőrzik, felülvizsgálják, valamint szükség szerint javítják.

Az OBH 2020. március 27-én figyelemfelhívást tett közzé az internetes oldalán a Civil Marketing Kft. megtévesztő tevékenységeivel kapcsolatosan, amelyet az alábbi linken tekinthetnek meg:

https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/figyelemfelhivas-civil-marketing-kft-megteveszto-megkereseseivel

Szeretnénk felhívni figyelmüket arra, ha ilyen tartalmú megkeresést kapnak, azt utasítsák el, illetve haladéktalanul jelezzék az illetékes törvényszéknek, vagy a nyomozóhatóságnak.

II. Civil Véradás

 

A Kormánytisztviselői Véradó Hét programjának keretében 2020. április 23.-án került sor Egerben a II. Civil Véradásra, melyet a Heves Megyei Civil Információs Centrum munkatársai az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen tartottak meg. A rendezvény sikerességét jelzi, hogy a jelenlegi járványügyi helyzet ellenére is 58 jelentkező kívánt vért adni.

A véradás során szervezetünk munkatársai külön figyelmet fordítottak arra, hogy a megváltozott, szigorúbb előírásokat is betartsák. Ügyeltünk arra, hogy a véradó helységben a lehető legkevesebb személy tartózkodjon egyszerre, a véradók közötti távolság megfelelő legyen, egyaránt a belső térben és kívül, a helység előtt várakozók esetében is. A részvevők között maszkokat osztottunk szét, melyeket az OVSZ bocsátott rendelkezésünkre, felhívtuk a figyelmet a kézfertőtlenítő használatára, valamint előzetes lázméréssel segítettük az orvosok és ápolók munkáját.

Tájékoztatás ügyviteli rend visszaállításáról

Tisztelt Partnereink, Kedves Érdeklődők!

A járványügyi helyzet miatt bevezetett korlátozások feloldását követően szervezetünk 2020. május 25. (hétfő) napjától visszaáll a szokásos ügyviteli rendre, ezzel lehetőséget biztosítva a személyes ügyintézésre is. Irodánk nyitvatartását és az ingyenes tanácsadási szolgáltatási időpontokat az ELÉRHETŐSÉGEK lapon, valamint alábbi ábrán tekinthetik meg:

orarend 3 

Felhívás idősek és rászorultak tájékoztatásának elősegítésére

A koronavírus-járvány közepette rendkívül fontos, hogy a civil szervezetek az idős vagy egyéb egészség-ügyi okból rászoruló embertársainknak segítséget nyújtsanak. Örvendetes, hogy megyénkben is számos civil szervezet működik közre ebben a segítő tevékenységben. Sajnos azonban sok esetben a segítségre szorulók nem tudják kihez fordulhatnak.

Ezért kérnénk a segítő/önkéntes tevékenységet folytató szervezetek képviselőit, járuljanak hozzá, hogy szervezetük publikus elérhetőségét (telefonszám és/vagy e-mail cím) honlapunkon feltüntethessük. Kérnénk továbbá legyenek szívesek megadni, hogy mely településeken, valamint milyen típusú segítségért (pl. bevásárlás, gyógyszervásárlás) fordulhatnak szervezetükhöz a rászorulók.

Amennyiben partneri körükben ismernek olyan szervezetet, amely a jelenlegi járványügyi helyzetben ilyen segítő tevékenységet folytat, kérjük hívják fel figyelmüket erre az együttműködési lehetőségre, hogy megyénkben egyetlen embertársunk se maradjon egyedül.

Támogató hozzájárulásukat ezúton is megköszönve,

Heves Megyei Civil Információs Centrum

Összefoglaló a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendeletben foglaltakról

2020. március 19-én a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Ezen időszak 2020. március 11-én lépett hatályba. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében kihirdetésre került a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely - a civil szervezeteket érintően is - az alábbiakról rendelkezik.

Tájékoztatás 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletről

Az elmúlt hónapban számos megkeresés érkezett a civil szervezetek döntéshozó, ügyvezető és más szerveinek ülésezése, döntéshozatala tekintetében. Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. április 11-től hatályos a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Kormány rendelet.

NEA pályázati kiírások változása

Módosultak a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2019. évre vonatkozó „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” című pályázati kiírásai.

5. oldal / 5

© 2021 Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ