Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Vállalati önkéntességhez keres fogadó szervezeteket a dm

A dm keresi országos szinten azon együttműködő szervezetek körét, akik nyitottak arra, hogy a dm munkatársait 2020-ban szakmai önkéntesként fogadják. Az együttműködés során előnyben részesülnek azon szervezetek, melyek tevékenységének középpontjában a hátrányos helyzetű családok támogatása, a gyermekek egészségre nevelése, a környezettudatosság, valamint az állatvédelem áll.

Falusi Civil Alap - Illetőségigazolás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal telephely-igazolására (továbbiakban: illetőségigazolás) vonatkozó általános tudnivalók az alábbi linken érhetőek el: https://www.nav.gov.hu/ .

Az illetőségigazolás igazolja, hogy a magánszemély (egyéni vállalkozó is) a személyi jövedelemadóról szóló törvény vagy a gazdasági társaság (jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti belföldi adóalanynak minősül.

Falusi Civil Alap - Támogatási összeg változása

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gépjárműbeszerzésre vonatkozó támogatási összeg felső határa 5 millió forintra módosul. A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram dokumentumai elérhetők a az alábbi oldalakon: 

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben

A pályázókat az utóbbi oldalon elérhető Gyakran Ismételt Kérdések is segítik.

E.ON Pályázatok

Az E.ON továbbra is folyamatosan várja civil szervezetek jelentkezését a következő témakörökben: társadalmi szerepvállalás, jövő generációja, edukációs programok, energiához való hozzájutás, klímaváltozás - környezetvédelem, (magas)kultúra.

Az egy projektre eső támogatási összeg felső határa maximum 1.500.000 Ft.

A pályaművek következő beadási határideje 2020. július 3. A pályázás menetéről további információ elérhető a program honlapján.

2020. június I. hírlevél

Megjelent hírlevelünk 2020. június I. száma, melyet ide kattintva letölthetnek. 

A tartalomból:

  • Tájékoztatás a Számviteli törvény szerinti kiegészítő melléklettel kapcsolatosan
  • Tájékoztatás elektronikus közgyűlés tartásáról
  • Magyar Falu Program - Falusi Civil Alap
  • Összefoglaló a Civil törvény és a NEA rendelet módosító rendelkezéseiről

Magyar Falu Program – Falusi Civil Alap

magyar falu program logo 400A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezeket a településeket.

A Kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez kapcsolódóan a 2020. évi Magyar Falu Program új programeleme a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása, a Falusi Civil Alap. A rendelkezésre álló forrás összege 5.000.000.000,- Ft.

Tájékoztatás a Számviteli törvény szerinti kiegészítő melléklettel kapcsolatosan

Az elmúlt időszakban több megkeresés érkezett a civil szervezetek részéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) szerinti – éves – beszámoló kiegészítő mellékletével kapcsolatosan. Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket az alábbi fontosabb szabályokra.

Tájékoztatás KSH adatszolgáltatással kapcsolatosan

A civil szervezetek idei évre vonatkozó KSH szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítési határideje 2020. június 10. Az „OSAP 1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” kérdőívei (mintavételes adatgyűjtés miatt két kérdőív) és a kitöltési útmutatók az alábbi linken érhetőek el: 

http://www.ksh.hu/nyomtatvanyok

A KSH-tól kapott tájékoztatás szerint a statisztikai jelentésben a civil szervezet pénzügyi adataira vonatkozóan, – amennyiben nincs elfogadott jogszabály szerinti (éves) beszámoló – kellő körültekintéssel megbecsült adatok feltüntetését kérik.

© 2021 Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ