Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Tájékoztatás elektronikus közgyűlés tartásáról

Az elmúlt időszakban több megkeresés érkezett szervezetünkhöz az elektronikus közgyűlés tartásával kapcsolatosan. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat, ill. szabályokat ezzel kapcsolatosan. 

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet lehetővé teszi a civil szervezetek számára szervei ülésének megtartását elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is.

Ha a jogi személy létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól nem, vagy e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése - több önállóan eljáró vezető tisztségviselő esetén a munkáltatói jogok gyakorlására feljogosított vezető tisztségviselő – jogosult.

A szabályok meghatározása során azonban tekintettel kell lenni az alábbi szabályok betartására:

Elektronikus hírközlő eszközök használata:

 • a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető, mely kapcsán a napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A határozat tervezetét a taggal közölni kell.
 • hírközlő eszköz útján való jelenlétre vonatkozóan
  • meg kell határozni az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat, és
  • ha a jogi személy ügyvezetése a tagokat (képviselőiket) személyesen nem ismeri, meg kell határozni a személyazonosság igazolásának módját,

Ülés tartása nélküli döntéshozatal:

 • A szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani,
 • Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során, a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
 • A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
 • A tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását nem kezdeményezheti.
 • A tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése - több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma - és az arra adott szavazat.
 • A tag a szavazatát minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva a tag elektronikus levelezési címére (e-mail) is megküldhetik.

A dokumentumok azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel (AVDH) történő felülhitelesítése az alábbi oldalon is elérhető:

https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/avdh.html

Ezen belül:

https://niszavdh.gov.hu/index

Kérjük, hogy az elektronikus közgyűlés tartásával kapcsolatos egyéb kérdéseikkel a továbbiakban is bizalommal forduljanak hozzánk.

© 2020 Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ