Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Összefoglaló a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendeletben foglaltakról

2020. március 19-én a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Ezen időszak 2020. március 11-én lépett hatályba. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében kihirdetésre került a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely - a civil szervezeteket érintően is - az alábbiakról rendelkezik.

Adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések

→ Adózó a Korm. rendelet hatálybalépésének napja (2020. április 22.) és 2020. szeptember 30. napja között esedékessé váló éves és soron kívüli:
 - társasági adó
 - kisvállalati adó
 - helyi iparűzési adó
adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, továbbá az éves adóbevallással egyidejűleg teljesítendő adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

→ A helyi adók alóli, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (2); (3) bekezdései szerinti mentességre vonatkozó feltételek meglétéről az adóalany legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

Beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés

A beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási határidők - amennyiben 2020. április 22. napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek - 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak. Ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

A Széchenyi Pihenő Kártya formájában - béren kívüli juttatásként - adható összeg emelése és mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól

→ A Széchenyi Pihenő Kártya
 - szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
 - vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
 - szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint
összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

→ 2020. évben az éves rekreációs keretösszeg nem költségvetési szerv munkáltató esetében
 - évi 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
 - a 800 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
 - évi 800 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.

A 2020. április 22.- június 30-ig adott juttatások tekintetében nem terheli szociális hozzájárulási adókötelezettség a SZÉP kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság fennállása

A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult. 2020. május 1-jétől a munkáltató - a tárgyhót követő hónap 12. napjáig - egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló után. A munkáltató kérelmére a NAV engedélyezi, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg.

Fizetési halasztás, részletfizetés, adó mérséklése

Az adóhatóság az adózónak a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig előterjesztett kérelmére:
 - az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb 5 millió forint összegű adóra,
 - egy alkalommal,
 - legfeljebb 6 havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez,
ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

Az adóhatóság a nem természetes személy adózónak a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig előterjesztett kérelmére:
 - az őt terhelő adótartozást egy alkalommal,
 - legfeljebb 20%-kal, de 5 millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli,
ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.


A Korm. rendelet teljes szövege megtekinthető a következő linken:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000140.KOR

Amennyiben a Korm. Rendelettel kapcsolatosan további kérdése van, kérjük forduljon hozzánk bizalommal.

© 2024 Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ