Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Nemzeti Ifjúsági Tanács - Pályázati felhívás civil szervezeteknek 2022.

NITp2022


Kis léptékű programok és események megvalósításának támogatása az Ifjúság Európai Éve 2022. keretében

A Nemzeti Ifjúsági Tanács, az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoporttal (a továbbiakban együtt: Kiíró) közösen pályázatot hirdet az Ifjúság Európai Évével kapcsolatos helyi és kiemelt programok megvalósítására.

Mi az Ifjúság Európai Éve?

2022-ben a fiatalok kerülnek a figyelem középpontjába Európában. Az Ifjúság Európai Évében rá szeretnénk világítani arra, milyen fontos szerepet játszanak az európai fiatalok a jövő építésében és egy környezetkímélőbb, befogadóbb és digitálisabb Európai Unió létrehozásában. Az Ifjúság Európai Éve rengeteg alkalmat kínál Európa-szerte a fiatalok számára arra, hogy bővítsék ismereteiket, megosszák másokkal a jövővel kapcsolatos elképzeléseiket, új ismeretségeket kössenek, és rendezvényeken vegyenek részt. Itt az idő, hogy a világjárványt lassan magunk mögött hagyva bizalommal és reményekkel lépjünk tovább.

Bővebb tájékoztatás az Ifjúság Európai Évéről: https://europa.eu/youth/year-of-youth_hu

Ki koordinálja Magyarországon az Ifjúság Európai Évét?

A tematikus év nemzeti koordinátora a magyarországi ifjúsági közösségek ernyőszervezete, a Nemzeti Ifjúsági Tanács (a továbbiakban: NIT, vagy nemzeti koordinátor), amely nemzetközi tudás-, kapcsolati és információs tőkével támogatja hazánk fiataljait és képviseli érdekeiket a döntéshozók előtt.

További részletek a Nemzeti Ifjúsági Tanácsról: https://ifjusagitanacs.hu

A pályázat célja

A pályázat célja olyan helyi, illetve kiemelt személyes részvétellel megvalósuló rendezvények megvalósításának előmozdítása, amelyek összhangban állnak azon öt célkitűzés valamelyikével, amelyeket az Európai Unió prioritásként kezel az Ifjúság Európai Éve projekt keretében.

Ifjúság Európai Éve projekt keretében az Európai Unió öt fő célkitűzés az alábbi:

I. rávilágítson arra, hogy a zöld átállás, a digitális átállás milyen lehetőségeket kínál a fiatalok számára és a társadalom egésze számára;
II. felelősségvállalásra ösztönözze és támogassa a fiatalokat arra, hogy megfelelő tudást és kompetenciákat szerezzenek, és így – az európai összetartozás érzéséből merítve – tevékeny és elkötelezett polgárokká váljanak;
III. támogassa a fiatalokat abban, hogy jobban megértsék az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű közpolitikákból eredő, különféle, számukra elérhető lehetőségeket, és aktívan népszerűsítse ezeket a lehetőségeket;
IV. általánosan érvényesítse, hogy az ifjúságpolitika valamennyi releváns szakpolitikai területen a 2019–2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúsági stratégiával összhangban álljon.
V. az Ukrajnából menekülő fiatalok támogatása és integrációja az Év eseményeibe.

A pályázásra jogosultak köre

A pályázaton olyan Magyarországi székhellyel rendelkező civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, valamint 35 év alatti fiatalokból álló informális csoportok vehetnek részt, akik megfelelnek a Kiíró honlapján meghatározott feltételeknek.

Pályázati feltételek és finanszírozási szabályok

A pályázat keretében helyi, illetve kiemelt rendezvény megvalósításának támogatására nyújtható be pályázat azzal, hogy a rendezvényt 2022. augusztus 1-e és 2022. december 31-e között szükséges megvalósítani Magyarország területén.

Helyi rendezvénynek minősül a rendezvény amennyiben: legalább 30 résztvevő igazolható módon vesz rajta részt.

Kiemelt rendezvénynek minősül a rendezvény amennyiben: legalább 60 résztvevő igazolható módon vesz rajta részt.

Helyi rendezvény vonatkozásában a támogatás maximális összege: bruttó 250.000 forint.

Kiemelt rendezvény vonatkozásában a támogatás maximális összege: bruttó 500.000 forint.

A pályázatok beadásának határideje

A pályázat 3 egymástól elkülönülő pályázati időszakra oszlik az alábbiak szerint:

1. pályázati időszakban a pályázatokat 2022. június 21. és július 5. napja között lehet benyújtani, a benyújtási határidő az utolsó napon 12 órakor jár le.

2. pályázati időszakban a pályázatokat 2022. augusztus 12. és augusztus 26. napja között lehet benyújtani, a benyújtási határidő az utolsó napon 12 órakor jár le.

3. pályázati időszakban a pályázatokat 2022. szeptember 30. és október 14. napja között lehet benyújtani, a benyújtási határidő az utolsó napon 12 órakor jár le.

A pályázók csak egy pályázati időszakban jogosultak pályázni.

Függetlenül attól, hogy a pályázó melyik pályázati időszakban adja le a pályázatát, nyertessége esetén 2022. december 31.-ig meg kell valósítania a rendezvényt.

További információ és a teljes pályázati kiírás megtalálható a Nemzeti Ifjúsági Tanács honlapján: https://ifjusagitanacs.hu/2022/06/21/palyazati-felhivas-civil-szervezeteknek-2022/

© 2023 Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ