Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Tájékoztatás fontos határidőkről

FontosKorábbi hírlevelünkben már jeleztük, hogy május végén, ill. június elején több fontos határidőre is figyelniük kell a civil szervezeteknek működésük során. Az alábbiakban ezekről nyújtunk tájékoztatást, valamint kérjük, ha szervezetük még nem tett eleget ezen kötelezettségeknek, haladéktalanul pótolják az elmaradást.

2022. május 31. napjával lejárt a civil szervezetek számára az éves számviteli beszámoló (jelen esetben a 2021. évi beszámoló) és mellékleteinek letétbe helyezési és közzétételi határideje. 

Ezúton is felhívjuk figyelmüket, hogy függetlenül a benyújtás módjától (papír alapú vagy elektronikus) a szervezetek kötelesek az elkészített és elfogadott éves beszámolóból legalább egy eredeti példányt (a képviseletre jogosult által aláírva, bélyegzőhasználat esetén a szervezet bélyegzőnyomatával ellátva) megőrizni a szervezet székhelyén, ill. az iratőrzés helyén.

2022. május 31. napjával szintén lejárt – a 2021. év vonatkozásában – az adóbevallás vagy a társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat (TAONY nyilatkozat) benyújtási határideje is. 

2022. június 10. a határideje a civil és egyéb nonprofit szervezetek Központi Statisztikai Hivatal felé beküldendő – 2021. évi – adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének. Az OSAP 1156-os számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” című adatgyűjtés valamennyi civil és nonprofit szervezet számára kötelező. 

© 2023 Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ